Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen U hierna de koper genoemd en Online Sanitair BV hierna de verkoper genoemd.

1.Algemeen:
Door het aangaan van een overeenkomst met Online Sanitair BV zijn de Algemene verkoopsvoorwaarden automatisch van toepassing.

2. Betaling:
Alle goederen blijven volle eigendom van de verkoper tot op het tijdstip van de volledige betaling.

3. Levering:
Kleine niet breekbare goederen tot maximum 23 kg worden verstuurd met post.nl. Via e-mail ontvangt u een track & trace code van post.nl waardoor de zending kan worden opgevolgd.
Bestellingen die door hun grootte of gewicht niet via post.nl kunnen worden verzonden, worden uitgeleverd via eigen en of extern transport. Bij die levering zal de chauffeur met zijn bestel of vrachtwagen in de mate van het mogelijke zo dicht mogelijk bij het afleveradres parkeren en de goederen naast de bestel of vrachtwagen lossen. Het binnendragen van de goederen gebeurt uitsluitend door de koper die voldoende mankracht dient te voorzien.

4. Levertermijn:
De levertermijn staat bij ieder product individueel vermeld en zal behoudens overmacht strikt worden nageleefd. Online Sanitair BV houd rekening met het milieu en probeert zo weinig mogelijk aparte pakketten te verzenden. Als er in één bestelling producten geplaatst worden met verschillende levertermijnen zal het pakket verzonden worden volgens de langste levertermijn.

5. Montage:
Al de goederen worden in ongemonteerde toestand geleverd. De eindmontage alsook de periodieke onderhoudsbeurten (indien van toepassing) dienen op kosten van de koper door een erkend installateur naar keuze van de koper te worden uitgevoerd. Zelfmontage is volledig op eigen risico.
Pas nadat de goederen volgens het AREI zijn beveiligd, uitvoerig getest op hun goede werking en volledig waterdicht zijn afgewerkt mogen deze in gebruik genomen worden. Geen enkel schadeclaim zal worden aanvaard.

6. Garantie:
Tenzij anders vermeld zijn al onze artikelen nieuw en beschikken over de wettelijke garantie van minimum 2 jaar.
Om van de garantie te kunnen genieten dient men het artikel te behandelen zoals een goede huisvader, de nodige zorg, reiniging alsook (indien van toepassing) de periodieke onderhoudsbeurten uit te voeren. Bij defect dient het onderdeel ter controle of herstelling naar ons depot gebracht worden. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, een ongeval of crash of het niet voor kunnen leggen van de (indien van toepassing) periodieke onderhoudsfacturen.

7. Laagste prijsgarantie:
Onze laagste prijsgarantie is van toepassing tot 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.
De laagste prijsgarantie is niet van toepassing op veilingen, promoties, falingen of uitverkopen.

8.Herroepingsrecht:
Wanneer u een product online aankoopt op www.online-sanitair.com of www.online-sanitairkopen.nl   kunt u als consument vanaf de levering gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop.
Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en zijn verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij het product wenst te behouden, net zoals men dit in een echte winkel kan, niet meer of minder.
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal hij het product met al zijn geleverde toebehoren en indien redelijke wijze mogelijke originele staat en verpakking binnen de 14 dagen na het bekend maken retourneren. Na goede ontvangst van de goederen zal Online Sanitair BV het betaalde bedrag, via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling werd uitgevoerd, meteen terugbetalen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat u kan downloaden in de footer van onze website.
Indien u gebruik maakt van ons formulier van herroeping,  dient u het formulier correct in te vullen, te ondertekenen en door e-mailen naar invoice@online-sanitair.com  De datum dat de e-mail met het correct ingevuld en ondertekend formulier van herroeping aankomt op het mailadres invoice@online-sanitair.com   is de geldende datum van de herroeping.
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzenden voor zijn rekening..
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen noch aankopen door rechtspersonen.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben ( maatwerk)
Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

9. Schrijffouten:
Online-Sanitair BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schrijf en (druk)fouten die in zijn aanbiedingen, teksten en prijzen voorkomen alsook afwijkende afbeeldingen.

10. Geschillen:
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van Antwerpen of andere naar keuze van de verkoper bevoegd.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage